Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.

Documenten

Hier vindt u enkele van de beschikbare documenten van onze school.
Klik op de link om het document te openen.

Mocht u iets missen, is dit aan te vragen bij onze directeur.
Bestuursverslag 2019

Schoolgids 2020-2021

Schoolplan 2019-2023

Jaarplan 2020- 2021

Evaluatie jaarplan 2019-2020

Klachtenregeling

Meldcode

Schoolondersteuningsprofiel

Ondersteuningsplan

Visitatie SWV

Opbrengsten

Vertrouwenspersonen

Bestuurlijk toetsingskader

Omgangsprotocol

Privacystatement

 
Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.