Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.

Documenten

Hier vindt u enkele van de beschikbare documenten van onze school.
Klik op de link om het document te openen.

Mocht u iets missen, is dit aan te vragen bij onze directeur.

Schoolgids

Schoolplan

Jaarplan 2018-2019 

Jaarplan 2019- 2020

Klachtenregeling

Meldcode

Schoolondersteuningsprofiel

Ondersteuningsplan

Visitatie SWV

Opbrengsten

Vertrouwenspersonen

Bestuurlijk toetsingskader

Omgangsprotocol

Privacystatement

Bestuursverslag 2018

Jaarrekening 2018
Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.