Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.

Groep 5

Hieronder vindt u algemene informatie over onze groep. Voor foto's en nieuwsitems verwijzen we onze ouders naar het ouderportaal. 

In onze klas streven we naar een fijne en gezellig sfeer, waarin ieder kind tot zijn of haar recht komt en ieder kind kan leren op zijn of haar niveau. Samen staan we sterk. Het zal soms botsen, maar we zorgen voor elkaar en kunnen op elkaar bouwen. Op deze manier werken we aan een prettige werksfeer. Met behulp van de methode Kanjertraining en The leader in me leren we o.a. om zelfbewust te worden, om aan elkaar te denken en er te zijn voor elkaar.

De vakken in groep 5:
Godsdienst:
Als levensbeschouwende methode gebruiken we Startpunt. 

Rekenen:
Voor rekenen gebruiken we de methode: De Wereld In Getallen; een methode voor realistisch rekenen. In groep 5 staan de tafels en het leren klokkijken (zowel analoog als digitaal) centraal. Het is fijn als u hier thuis ook mee oefent.

Taal/Spelling: 
Voor zowel taal als spelling gebruiken we de methode: Taal Actief.
We werken o.a. aan woordenschat, taal verkenning, stellen, met elkaar praten en naar elkaar luisteren. 

Vijf keer per week werken we aan spelling. Tijdens de spellinglessen is er een voortdurende wisselwerking tussen het leren van de woorden (woordenschat), zinnen en teksten (taal) en het correct schrijven ervan (spelling). 

Technisch lezen:
Drie keer per week is er tijd voor technisch lezen met de methode "Estafette".

Naast het vak technisch lezen op het rooster is er tussendoor op een dag ook veel tijd voor lezen. Geregeld staat er voorlezen en vrij lezen op het rooster. Alleen lezen op school is niet voldoende. Het is goed om thuis ook veel leeskilometers te maken. 

Begrijpend lezen:
We gebruiken de methode "Grip op lezen". Verschillende leesstrategieën zullen worden aangeleerd, waardoor teksten beter begrepen worden.

Wereldoriëntatie:
Voor de zaakvakken hebben we DaVinci; samen op aarde. De methode zorgt voor een theoretische input, waarna de kinderen op diverse talentgebieden gaan verwerken. Zo kan er rondom een thema worden geknutseld, liedjes geschreven, stop-motions worden gemaakt etc. Door de leerlingen zicht te laten houden op hun leerproces, proberen we ze probleemoplossend te laten werken. 

Sociaal emotionele ontwikkeling:
In groep 1 t/m 8 wordt gewerkt met de "Kanjertraining", een methode waarin aandacht besteed wordt aan het omgaan met elkaar. 

Didactisch:
In elke klas op de Springplank wordt gewerkt op meerdere niveaus. Zo kan een kind optimaal geholpen worden. Naast de standaard minimum-, basis- en plusgroep maken we ook gebruik van eigen leerlijnen voor leerlingen die dit nodig hebben. In groep 5 wordt er veel zelfstandig gewerkt en leren de kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht. De kinderen zullen ook steeds meer verantwoordelijkheid leren te dragen voor hun werk.

Huiswerk:
In groep 5 krijgen de kinderen elke week huiswerk mee, om alvast te wennen aan het thuis bezig zijn met school. Ze hebben een week om dit huiswerk te maken en weer mee terug te nemen naar school. Op school wordt het huiswerk nagekeken en het nieuwe huiswerk besproken. 

Algemene informatie:
Onze groep zwemt elke woensdag van 9.00 tot 9.30u. Daarnaast gymmen we elke vrijdag van 8.30u tot 9.25u. De gymlessen worden ook dit schooljaar verzorgd door een gymdocent van Sportservice Rhenen.

In groep 5 houden de leerlingen een boekenbeurt. De kinderen krijgen hierover informatie en een overzicht wanneer ze aan de beurt zijn. 

Heeft u als ouder een vraag, neem aub contact op met de leerkracht!
Per slot van rekening willen we samen het beste voor uw kind!

 

 

Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.