Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.

Groep 5

Klas:
In onze klas streven we naar een fijne en gezellige sfeer,  waarin ieder kind tot zijn of haar recht komt en ieder kind kan leren op zijn of haar niveau. Samen staan we sterk. Het zal soms botsen, maar we zorgen voor elkaar en kunnen op elkaar bouwen. Op deze manier werken we aan een prettige (werk)sfeer. Met behulp van de methode Kanjertraining en The leader in me leren we o.a. om zelfbewust te worden, om elkaar te denken en er te zijn voor elkaar. 

Op de maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag is juf Jantine van Donselaar  de leerkracht. Op donderdag is juf Merel Vis de leerkracht.

Methodes:
Om ons onderwijs vorm te geven, maken we gebruik van methodes.
Als levensbeschouwende methode gebruiken we Trefwoord. Rondom thema's komen Bijbelverhalen in aanraking met hedendaagse onderwerpen. Ook spiegelverhalen geven hier vorm aan.
Voor rekenen gebruiken we De Wereld In Getallen; een methode voor realistisch rekenen.
Met taal maken we gebruik van Taal Actief. Hierin komt spelling, stellen, woordenschat en diverse aspecten van de grammatica aan bod.
Met begrijpend lezen gebruiken we Grip op lezen. Verschillende leesstrategieën zullen aangeleerd worden, waardoor teksten beter begrepen worden.

Voor de zaakvakken hebben we DaVinci; samen op aarde. De methode zorgt voor een theoretische input, waarna de kinderen op diverse talentgebieden gaan verwerken. Zo kan er rondom een thema worden geknutseld, liedjes geschreven, stop-motion worden gemaakt etc. Door de leerlingen zicht te laten houden op hun leerproces, proberen we ze probleemoplossend te laten werken.

Didactisch:
In elke klas op de Springplank wordt gewerkt op meerdere niveaus. Zo kan een kind optimaal geholpen worden. Naast de standaard minimum-, basis- en plusgroep maken we ook gebruik van eigen leerlijnen voor leerlingen die dit nodig hebben.  Er wordt veel zelfstandiig gewerkt en en de kinderen zullen ook steeds meer verantwoordelijkheid leren te dragen voor hun werk.

Algemene informatie:
Onze groep zwemt elke maandag van 11.45 ot 12.15u. Daarnaast gymmen we elke vrijdag van 8.30u tot 09.15u
Als een kind zijn/haar gymkleding vergeet, wordt het in een andere klas opgevangen met zelfstandig werk.

Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.