Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.

Groep 7

Hieronder vindt u algemene informatie over onze groep. Voor foto's en nieuwsitems verwijzen we onze ouders naar het ouderportaal.

Klas:
In onze klas staat de Bijbel centraal. Vanuit de Bijbel kijken we ook naar de Zeven Eigenschappen van Happy Kids. (Jeremia: Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.)

Als klas zijn proberen we een (h)echte groep te zijn. Het zal soms botsen, maar we zorgen voor elkaar en kunnen op elkaar bouwen en vertrouwen. Hierbij gebruiken we de Kanjertraining en de Kanjerregels. Op deze manier werken we aan een prettige werksfeer.

Methodes:
Om ons onderwijs vorm te geven, maken we gebruik van methodes.
Als levens beschouwende methode gebruiken we Trefwoord. Rondom thema's komen Bijbelverhalen in aanraking met hedendaagse onderwerpen. Ook spiegelverhalen geven hier vorm aan.
Voor rekenen gebruiken we De Wereld In Getallen; een methode voor realistisch rekenen.
Met taal maken we gebruik van Taal Actief. Hierin komt spelling, stellen, woordenschat en diverse aspecten van de grammatica aan bod.
Met begrijpend lezen gebruiken we Leeslink. Deze methode koppelt de leesstrategieën wekelijks aan actuele onderwerpen die de kinderen aanspreken. Zo is er gelijk aandacht voor maatschappelijke vorming.
Voor de zaakvakken hebben we DaVinci; samen op aarde. De methode zorgt voor een theoretische input, waarna de kinderen op diverse talentgebieden gaan verwerken. Zo kan er rondom een thema worden geknutseld, liedjes geschreven, stop-motion worden gemaakt etc. Door de leerlingen zicht te laten houden op hun leerproces, proberen we ze probleemoplossend te laten werken.

Didactisch:
In elke klas op de Springplank wordt gewerkt op meerdere niveaus. Zo kan een kind optimaal geholpen worden. Naast de standaard minimum-, basis- en plusgroep maken we ook gebruik van eigen leerlijnen voor leerlingen die dit nodig hebben (zowel hulp- als plusleerlingen).
In onze groep wordt veel zelfstandig gewerkt en leren de kinderen om te gaan met 'uitgestelde aandacht'. Ook maken ze gebruik van de Zeven Eigenschappen van Covey. Hierbij maken de kinderen gebruik van elkaars talenten.

Algemene informatie:
Onze groep gymt dit schooljaar 1 maal per week gedurende anderhalf uur (vrijdag 10.30 uur - 12.00 uur). Als een kind zijn/haar gymkleding vergeet, wordt het in een andere klas opgevangen met zelfstandig werk.
Elke week zijn er 2 klassendiensten die helpen met het super netjes houden van de klas en het uitdelen van materialen. Dit zal elke dag maximaal 10 minuten na schooltijd vragen.
Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.