Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.

Groep 7

Hieronder vindt u algemene informatie over onze groep. Voor foto's en nieuwsitems verwijzen we onze ouders naar het ouderportaal.
Verdeling dagen leerkrachten:
Maandag:  juf Erica
Dinsdag - Vrijdag: meester Mark

Start van de dag: 
Methode: Trefwoord
Deze methode biedt ons dagelijks bijbelverhalen, spiegelverhalen, gedichten, gebeden en liederen. 
Sociale onderwerpen komen ook vaak aan bod net als informatie over andere godsdiensten dan het christendom. 
Bijbel: In groep 7 lezen de kinderen af en toe uit hun eigen Bijbel die ze aan eind groep 8 mee naar huis mogen nemen.

De vakken in groep 7:

Taal:
Methode: Taal Actief
We werken tijdens de taallessen in 3 niveaugroepen. Er wordt o.a. gewerkt aan woordenschat, grammatica, stellen en jezelf presenteren.

Technisch lezen:
Vanaf groep 6 is er geen aparte methode voor het vak Technisch Lezen. De hele klas zal regelmatig samen lezen, stillezen en woorden flitsen. Het is belangrijk om veel te blijven lezen en daarom zal hier gedurende het jaar blijvend aandacht voor zijn.
Er wordt dit jaar van ieder kind verwacht dat hij of zij minimaal één boekenbeurt houdt.

Begrijpend lezen:
Methode: Leeslink
Begrijpend lezen wordt 2 keer per week aangeboden. 
Tijdens begrijpend lezen wordt de kinderen aangeleerd hoe je de tekst moet 'aanpakken'; wat zijn de belangrijkste alinea's  in een verhaal, wie zijn de hoofdpersonen, wat zijn feiten en meningen? Vanuit  verschillende soorten teksten en vragen leren de kinderen om een tekst te begrijpen.

Spelling:
Methode: Taal Actief 
We werken ook bij spelling weer in 3 niveaugroepen. Er wordt niet alleen gewerkt met woordpakketten, maar ook met woordgroepen/ afspraken. De werkwoordspelling zal dit jaar veel aandacht krijgen.

Rekenen:
Methode: de Wereld in getallen
Iedere dag hebben we een uur  rekenen uit de methode "Wereld In Getallen". 
Er wordt weer in 3 niveaus gewerkt: 1,2 en 3 ster. Er wordt gestart met een klassikale oefening en instructie. Daarna gaan de kinderen in 3 niveaus zelfstandig aan het werk: de 1- stergroep gaat onder leiding van de leerkracht aan de instructietafel verder en krijgt extra ondersteuning.
Alle kinderen oefenen ook regelmatig op de computer. Ook thuis kunnen ze op de computer deze lesstof oefenen (dat geldt overigens ook voor taal en spelling).
Belangrijk is dat de kinderen het optellen/aftrekken en de tafels goed geautomatiseerd hebben (zie classroom). 

Schrijven:
Dit vak wordt aangeboden in de vorm van stelopdrachten en typen op de computer. We letten op netjes en duidelijk schrijven. 

Overige vakken:
Wereldoriëntatie 
Methode: DaVinci
Voor de zaakvakken hebben we DaVinci; samen op aarde. De methode zorgt voor een theoretische input, waarna de kinderen op diverse talentgebieden gaan verwerken. Zo kan er rondom een thema worden geknutseld, liedjes worden geschreven, stop-motions worden gemaakt etc. Door de leerlingen zicht te laten houden op hun leerproces, proberen we ze probleemoplossend te laten werken.

Sociaal emotionele ontwikkeling:
Methode: Kanjertraining
De Kanjertraining geeft handreikingen voor lessen gericht op sociale contacten. Tussendoor wordt er ook veel tijd aan besteed. De Kanjertraining wordt door de hele school gegeven.  Problemen die op school voorkomen, lossen we in eerste instantie op school op. Wij leren de kinderen om zelf aan te geven als er iets speelt of als ze moeite hebben met bepaalde zaken. Zelfredzaamheid is ook hier van belang. Sinds vorig jaar zijn we een The leader in me- school geworden en werken we met de zogenaamde 7-gewoonten. 

Engels:
Methode: Take it Easy
Deze moderne digitale methode wordt gegeven door een native speaker. Tijdens de les spreken wij zelf uitsluitend Engels. Gedurende het jaar zullen wij de woordenschat en de grammatica toetsen. Ook leren we de kinderen hoe ze Engels het beste kunnen leren.

Gymnastiek:
Methode: planmatig bewegingsonderwijs
Iedere woensdag wordt er door een vakleerkracht gym gegeven. 

Handvaardigheid/tekenen/ cultuur
Methode: Moet je doen
Hierbij zullen 'kunstwerken' gemaakt worden die bijv. passen bij het jaargetijde, het  thema waar we mee bezig zijn of we laten de kunstwerken aansluiten bij andere vakken. Ook zal hierbij aandacht besteed worden aan kunstbeschouwing en aan het aanleren en toepassen van verschillende technieken. 

Muziek:
Methode: Moet je doen.
Algemene muzikale vorming: liedjes zingen, luisteren naar muziek, muzieknotatie, muziekinstrumenten.
Ook zal er regelmatig gebruikt gemaakt worden van lessen die op het internet te vinden zijn.

Boekenbeurten:
De kinderen krijgen een stappenplan met daarop in 10 stappen hoe ze zich het beste op een boekenbeurt kunnen voorbereiden. Ze kunnen zelf een datum inplannen op het overzicht dat in de klas komt te hangen. 

Classroom: 
In tijden van bijzondere maatregelen, langdurig thuisonderwijs door ziekte of andere omstandigheden én als leer-huiswerk houden wij via classroom de lessen up-to-date. Het is dan ook raadzaam om classroom regelmatig te bekijken. 

Overige opmerkingen.
- Er is  veel aandacht voor zelfstandig werken, waardoor er voor de leerkracht tijd is om kinderen individueel te helpen. Hiervoor gebruiken we het stoplichtmodel en het zelfstandig werken-blokje. 
- 4 keer in de week is er inloop: de kinderen werken aan hun weektaak, waardoor ze leren te plannen, zelfstandig te werken en om te gaan met uitgestelde aandacht. De leerkracht kan dan zorgleerlingen extra begeleiden. 

IEP-toets:
Rond de meivakantie maken de kinderen in groep 7 de zogenaamde IEP-toets. Deze toets geeft ons inzicht in wat de kinderen de afgelopen 7 jaar geleerd hebben en waar eventueel nog verder aandacht voor nodig is. Hoe het dit jaar precies zal lopen is op dit moment nog onbekend. 

Contacten:
-  oudercontactavonden
-  berichten via Ouderportaal
-  ziekmeldingen graag voor 7.30 uur via  Ouderportaal
-  onze e-mailadressen zijn: evharn@cbsdespringplank.nl en muiterwijk@cbsdespringplank.nl 

 

Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.