Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.

Groep 3a

Uw kind gaat naar groep 3!
Hij of zij heeft in de kleuterklassen al veel geleerd en in groep 3 ligt de focus vooral op het leren lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast besteden wij natuurlijk ook aandacht aan wereldoriëntatie, bewegingsonderwijs en sociale vorming. Uiteraard wordt de dag begonnen met een Bijbel- of spiegelverhaal en zingen we passende liedjes.

Hieronder vindt u algemene informatie over onze groep. Voor foto's en nieuwsitems verwijzen wij onze ouders naar het ouderportaal.

1. Schooltijden
Wij gaan op maandag dinsdag, donderdag en vrijdag naar school van 8.30 uur - 14.30 uur. Op woensdag gaan we naar school van 8.30 uur - 12.15 uur. Op maandag en dinsdag werkt juf Corine en op woensdag, donderdag en vrijdag werkt juf Natasha.

2. In de klas
Om 8.20 uur gaat de eerste bel. Op dat moment gaan de schooldeuren open en mogen de kinderen zelfstandig naar de klas komen. We starten om 8.30 uur met de les. We vinden het fijn als alle kinderen op dat moment in de klas zijn.

3. De basisvakken
Taal/lezen:
Veilig leren lezen
Voor Taal gebruiken wij de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen, de Kim-versie. Elke schooldag is er op meerdere momenten aandacht voor taal. Vaak starten wij de taalles om 9.00 uur, waarna de kinderen vervolgens zelfstandig in hun werkschrift de verwerking gaan maken.
Het eerste half jaar wordt er iedere twee dagen een nieuw woord aangeboden met een nieuwe letter. Wij oefenen het aangeboden woord en de letter m.b.v. digibord, ankerboeken, leesboekjes, letterdozen, woorddoosjes, computer, klikklakboekjes, werkbladen e.d. De nadruk ligt op het leren herkennen en benoemen van een woord.
Daarna worden de klanken aan elkaar "gezoemd". Wanneer de kinderen een aantal letters geleerd hebben, gaan ze korte, klankzuivere nieuwe woorden lezen van de letters die ze al kennen (mkm-woorden: medeklinker-klinker-medeklinker).
Het schooljaar is opgebouwd uit 13 kernen. Bij de start van elke nieuwe kern ontvangt u een nieuwsbrief van ons. Elke kern wordt gestart met een verhaal, het ankerverhaal, dit verhaal vormt de rode draad tijdens de hele kern. De kinderen krijgen per kern een werkboekje, een leesboekje en een veilig en vlot boekje. Er zijn maan en zon-werkboekjes. De zonwerkboekjes zijn voor kinderen die al goed kunnen lezen.
Toetsen:
Na elke kern worden een woordlees- en lettertoets afgenomen. Bij de lettertoets wordt gekeken in welk tempo de letters herkend en genoemd worden. Uw kind mag bij de woordleestoets 1 minuut lang woordjes lezen. Er wordt geteld hoeveel woorden er foutloos zijn gelezen. Als u na afloop van een kern niets van ons hoort kunt u er vanuit gaan dat de resultaten op dat momenten voldoende zijn. Indien er sprake is van een onvoldoende
resultaat nemen wij contact met u op, zodat we samen kunnen bekijken hoe we het kind het beste kunnen helpen.
In november is de eerste grote toets: "de herfstsignalering", hiervoor moeten de leerlingen een aantal letters kennen, woordjes hakken en plakken, letters schrijven, woordjes lezen en een korte tekst lezen. Eind januari is "de wintersignalering", dan moeten de kinderen alle letters kennen (34), daarna moeten ze veel leesuren maken. De nadruk ligt dan op tempo en begrijpend lezen. Het is de bedoeling dat de kinderen dan zo min mogelijk spellend lezen. Daarnaast worden er in januari en juni ook AVI en CITO toetsen afgenomen.
Alle resultaten komen op het rapport.
Wat u thuis kunt doen:
Vaak krijgen we de vraag wat u thuis als ouders nog met uw kind kunt doen. Vraag hier gerust naar bij ons. We kunnen dan samen bespreken wat u zou kunnen doen. Over het algemeen gesproken is het in groep 3 heel belangrijk dat er dagelijks gelezen wordt met de kinderen. We geven iedere kern een Veilig en Vlot blad mee naar huis. Dit is een blad met woordrijtjes en verhaaltjes die de kinderen liefst dagelijks (5 -10 minuten) mogen oefenen. Binnenkort starten we ook met de klassenbibliotheek waar de kinderen iedere week een boek uit mogen lenen en thuis met u kunnen lezen. Het boekje wordt in tas mee naar huis gegeven.
Het is de bedoeling dat dit boekje de week daarna, weer mee naar school wordt genomen.
Tip: de uitgeverij van onze methode Zwijsen heeft een online magazine gemaakt speciaal voor ouders met kinderen in groep 3. Hierin beschrijven ze wat de kinderen leren in groep 3, wat je als ouders wel (of juist niet) kunt doen en geven ze tips om van dit bijzonder leuke jaar een succes te maken. Lijkt u dit leuk om te lezen? U vindt het magazine door op deze link te klikken: https://www.zwijsen.nl/ontvang-het-online-magazine-hoera-mijn-kind-in-groep-3
De kinderen kunnen thuis ook veel oefenen met de aangeboden stof in de thuisversie van
de oefensoftware van Veilig Leren Lezen. Als uw kind bij ons in groep 3 komt, ontvangt u van
ons inloggegevens voor deze oefensoftware.

Rekenen
Wereld in getallen
We werken met de methode de wereld in getallen (versie 4)
We werken in 8 blokken van ongeveer 4 a 5 weken per blok. Aan het begin van een nieuw blok ontvangt u van ons een doelenkaart met daarop de doelen waaraan we gedurende het blok gaan werken.
Iedere dag wordt er na de pauze gerekend. Het eerste half jaar ligt de nadruk op meer/minder, dubbelen, splitsen, dobbelstenen en bus-sommen. Het tweede half jaar leren de kinderen sommetjes maken t/m 20, hierbij mogen ze gebruik maken van fiches en het rekenrekje. De kinderen leren tellen met sprongen van 1, 2, 5, en 10 tot 100. Ook leren zij: wat komt er voor de 39 of wat komt er na de 67. Aan het einde van het jaar is het de bedoeling dat de kinderen binnen 1 seconde antwoord kunnen geven op alle eraf en erbij sommen tot en met 10. In het laatste deel van het jaar komen geldsommen vaak aan bod.
De leerlingen leren geld tellen, rekenen uit hoe veel een aantal producten samen kost,
hoeveel geld je eventueel over houdt.

Toetsen:
Ieder blok wordt afgesloten met een toets. Als deze onvoldoende is gemaakt zullen wij net als bij taal/lezen contact met u opnemen via het ouderportaal. Hoort u niets van ons, dan mag u er vanuit gaan dat de resultaten voldoende zijn. In januari en juni wordt de CITO voor rekenen afgenomen.
Werken op 3 niveaus
Ook in groep 3 wordt er bij Taal en Rekenen in drie niveaus gewerkt:
** : dit is de basisgroep (maangroep)
* : deze kinderen hebben extra begeleiding/hulp nodig (stergroep)
***: deze kinderen hebben extra uitdaging nodig (zongroep)

Schrijven
In groep 3 leren de kinderen alle letters en cijfers schrijven. Wij schrijven iedere dag.
In de boekenkast op het ouderportaal vindt u een bestand met de letter- en cijfervormen
zoals we ze leren in groep 3.

4. Overige vakken
Godsdienstige vorming
Ieder dag luisteren we naar een bijbel- of spiegelverhaal en zingen daarbij passende liedjes. Ook is er dan ruimte om wat aan elkaar te vertellen. Dit gaat op dezelfde manier als in de kleutergroepen.
Sociaal emotionele vorming
We zullen dit schooljaar elke week aan de Kanjertraining werken, onze methode voor sociaal-emotionele vorming. Tijdens deze lessen zal aandacht worden besteed aan de omgang met elkaar, alle regels die hier worden geleerd zullen de hele week herhaald worden en gelden door de hele school.
Wereldoriëntatie
In de middag werken we vaak aan wereld oriënterende onderwerpen. Hierbij kunt u denken aan verkeer, natuur en sociale vorming (Kanjertraining).
Engels
In groep 3 wordt ook Engels gegeven. Er worden verschillende onderwerpen behandeld. We zoeken de onderwerpen uit passend bij het thema vanuit de basisvakken of die wereldoriëntatie passen.
Creatief
Meerdere malen per week wordt aandacht besteed aan creatieve vakken als tekenen, handvaardigheid en muziek.
The leader in me
Zoals u weet zijn we ook volop bezig met de leader in me. De kinderen krijgen daarin een belangrijke rol en we zijn dagelijks verweven door de dag hiermee bezig.

5. Praktische zaken
Gym
Groep 3 gymt op woensdag van 8.30 tot 9.45 uur in gymzaal 't Gastland, met vakleerkracht Ryan Janssen. De kinderen worden door u bij gymzaal 't Gastland gebracht. Denkt u aan makkelijke kleding voor deze dag? Het is de bedoeling dat uw kind zich zelf uit- en aankleedt.
Tip: bij goed weer vast de gymkleding aan en de gewone kleding mee, dan hoeven er bij de
start alleen schoenen worden gewisseld.
Pauze
Tijdens de pauzes mag uw kind eten en drinken wat van thuis is meegenomen. We willen u vragen om geen snoep mee te geven aan de kinderen. Het is fijn als uw kind zijn/haar drinken in goed sluitende plastic bekers meeneemt in plaats van in een pakje. Dit scheelt heel veel afval en is dus beter voor het milieu.
Koptelefoon
Uw kind gebruikt op school een chromebook en heeft van ons oortjes gekregen. Sommige kinderen ervaren de oortjes als niet prettig en/of passen de oortjes nog niet goed in de oren van de kinderen. Als uw kind het prettig vindt om een (eigen) koptelefoon te gebruiken, dan is dit uiteraard geen probleem. Geeft u uw kind gerust een eigen koptelefoon mee. Het gebruik is wel op eigen risico en de koptelefoon wordt als vanzelfsprekend alleen door uw eigen kind gebruikt.
Jarig!
Als uw kind jarig is (geweest) vieren we dat graag met hem/haar mee op school. De jarige mag op de stoel staan en we zingen uiteraard de bekende verjaardagsliedjes. De jarige mag ook trakteren. We willen u vragen om de traktatie niet te groot te maken en liefst een gezonde traktatie te kiezen.
Op dit moment zijn er aantal afwijkende afspraken i.v.m. de coronamaatregelen:
- De traktatie moet verpakt zijn
- De leerlingen gaan niet de klassen rond. De traktatie voor de meesters en juffen zetten we in de keuken.
Als uw kind in het weekend of in de vakantie jarig is, horen we graag van u op welke dag uw kind graag zou willen trakteren. Stuurt u ons even een berichtje via het ouderportaal?

6. Contact
Helaas verloopt het contact dit schooljaar niet zoals u en wij gewend zijn. We kunnen elkaar vooral online of telefonisch spreken. Dit vinden wij heel erg jammer, maar we zijn blij dat we elkaar op deze manier kunnen spreken. De reguliere oudercontactmomenten vinden voorlopig nog plaats via google meet.
We willen ten slotte benadrukken dat u altijd welkom bent om contact op te nemen. Contact met elkaar vinden wij van groot belang en een enorme meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van uw kind. Wij zullen contact met u opnemen als we dit nodig vinden en willen u aanmoedigen om dit ook te doen als u ergens mee zit, vragen hebt of u iets met ons wilt bespreken. Bovenaan deze brief vindt u welke juf op welke dag werkt. Hebt u dringende vragen/zaken, neem dan even contact op met de juf die op de desbetreffende dag werkt.

Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.