Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.

Onze visie

Ontmoet - Ontdek - Ontwikkel
Onze visie.
Deze heeft drie belangrijke kernwaarden in zich: ontmoet, ontdek, ontwikkel.
Daar gaan we voor op De Springplank! 
CBS De Springplank is een christelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
De Bijbel geeft ons inspiratie, richting en houvast. Wij willen een veilige plek zijn waar we elkaar ontmoeten .
Een plek waar we samen delen, samen groeien en samen sterk zijn.
Ook een plek waar we ontdekken wat we al kunnen en nog willen leren.
We hebben ons logo met de boom bewust hierbij gekozen. Een boom biedt beschutting en geborgenheid, het is sterk, staat stevig in de grond en het groeit. Net als wij.
 
De school hanteert het leerstofjaarklassensysteem. We hebben, zoveel als mogelijk is, aandacht voor het individuele kind (passend onderwijs). Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen , zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. We vinden de vakken taal, lezen en rekenen van groot belang. De sociale ontwikkeling richt zich met name op veel aandacht geven aan de ontwikkeling van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers die vanuit eigen waarden en normen juiste keuzes durven maken en persoonlijk leiderschap durven tonen.
Naast kennisoverdracht besteden we ook aandacht aan de creatieve, motorische en muzikale ontwikkeling van de kinderen.
Ons motto is: Ontmoet, ontdek, ontwikkel.

Onze kernwaarden zijn:
  • Ons christelijke geloof
  • De professionele cultuur
  • Aandacht voor elkaar en oog voor het individuele kind
  • Persoonlijke groei en
  • Pedagogische en fysieke veiligheid


 
 
Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.