Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.

Groep 6

Hieronder vindt u algemene informatie over onze groep. Voor foto's en nieuwsitems verwijzen we onze ouders naar het ouderportaal.

Klas:
In onze klas staat het Christelijke geloof centraal. Vanuit de Bijbel kijken we ook naar de Zeven Eigenschappen van Happy Kids.

Als klas proberen we een (h)echte groep te zijn. Het zal soms botsen, maar we zorgen voor elkaar en kunnen op elkaar bouwen en vertrouwen. Hierbij gebruiken we ook de Kanjertraining en de Kanjerregels. Op deze manier werken we aan een prettige werksfeer.

Missie statement:
Samen hebben we als groep een missie statement gemaakt:

In onze groep 6:

Luisteren wij naar elkaar.
Zorgen wij voor onze spullen.
Hebben wij een goede werkhouding.
Halen wij het beste uit onszelf.
We doen ons best.
Letten wij op onszelf.
Helpen wij elkaar. 
Zijn we lief voor elkaar.
Spelen wij gezellig buiten.
Hoort iedereen erbij.
Mag iedereen zo zijn als hij/ zij wil zijn.

Methodes:
Om ons onderwijs vorm te geven, maken we gebruik van diverse methodes. Als levens beschouwende methode gebruiken we Startpunt. Rondom thema's komen Bijbelverhalen in aanraking met hedendaagse onderwerpen. Ook spiegelverhalen geven hier vorm aan.

Voor rekenen gebruiken we De Wereld In Getallen; een methode voor realistisch rekenen.

Met taal maken we gebruik van Taal Actief. Hierin komt spelling, stellen, woordenschat en diverse aspecten van de grammatica aan bod.

Met begrijpend lezen gebruiken we Grip op Lezen.

Voor de zaakvakken hebben we DaVinci; samen op aarde. De methode zorgt voor een theoretische input, waarna de kinderen op diverse talentgebieden gaan verwerken. Zo kan er rondom een thema worden geknutseld, liedjes geschreven, stop-motions worden gemaakt etc. Door de leerlingen zicht te laten houden op hun leerproces, proberen we ze probleemoplossend te laten werken.

Voor technisch lezen gebruiken we de methode Estafette. Dit staat drie keer per week op het rooster. Alleen lezen op school is niet voldoende. Het is goed om thuis ook veel te lezen.

Didactisch:
In elke klas op de Springplank wordt gewerkt op meerdere niveaus. Zo kan een kind optimaal geholpen worden. Naast de standaard minimum-, basis- en plusgroep maken we ook gebruik van eigen leerlijnen voor leerlingen die dit nodig hebben.

In onze groep wordt veel zelfstandig gewerkt en leren de kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht. Ook worden de Zeven Eigenschappen van Covey ingezet. Hierbij maken de kinderen gebruik van elkaars talenten.

Algemene informatie:
Onze groep gymt dit schooljaar 1 maal per week gedurende anderhalf uur (vrijdag 10.30 uur - 12.00 uur). De gymles van groep 6 wordt gegeven door meester Manuel.

Elke week zijn er 2 kinderen die klassendienst zijn, zij helpen met het super netjes houden van de klas en het uitdelen van materialen. Dit zal elke dag maximaal 10 minuten na schooltijd vragen.

Classroom en huiswerk:
Ook dit jaar gebruiken we Classroom. Hierop is het huiswerkmateriaal (dit krijgen de kinderen ook op papier mee) te vinden en hier staat ook aangegeven wat er gemaakt en/of geleerd moet worden.

Verder staat hier ook de Meet-code voor een eventuele videomeeting. Bij een eventuele lockdown wordt Classroom weer intensief ingezet.

Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.