Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.

Identiteit van de school

De Springplank is een Protestants Christelijke school. De grondslag voor ons handelen is de Bijbel waarin Gods woord een bron van inspiratie is om richting te geven aan ons leven, leren en werken. Op basis van normen en waarden uit de Bijbel werken we met respect en waardering voor iedereen. Wij willen samen met onze leerlingen werken aan een klimaat van openheid, veiligheid en geborgenheid, met begrip voor elkaar.
Wij willen er voor iedereen zijn

Op De Springplank willen we de dingen samen doen. Wij werken als leerkrachten, leerlingen en ouders samen. Wij zijn een 'open' Christelijke school. Wij richten ons bewust niet tot één bepaalde groep ouders en kinderen, wij heten iedereen welkom die zich tot ons aangetrokken voelt en onze uitgangspunten respecteert.

Wij willen zorgen voor een goede sfeer

Een kind moet zich op de Springplank vooral veilig kunnen voelen. Het moet met plezier naar school gaan. Vanuit onze Christelijke inspiratie willen wij de kinderen leren om te zien naar elkaar. Wij doen dat niet alleen in het gebouw, maar ook daarbuiten, op het plein. Wij willen de kinderen respect voor en acceptatie van andere mensen bijbrengen: je bent zoals je bent en zó ben je welkom. Ook jij bent 'een parel in Gods hand'.

Wij willen samen vieren

Vieringen horen erbij. Wij vinden het belangrijk ook om die samen te doen. Dat geldt in de eerste plaats voor onze levensbeschouwelijke vieringen, zoals Kerst en Pasen, maar daarnaast maken we ook bewust ruimte voor andere vieringen, zoals de verjaardag van uw kind en aan het begin van het schooljaar het startfeest.
Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.