Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.

Aanmelden

Kennismaken en aanmelden van uw kind
Een kind mag naar school als het 4 jaar is. Uw kind is echter pas leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand die volgt op de maand waarin uw kind 5 jaar is geworden. Vanaf dat moment moet uw kind verplicht de basisschool bezoeken.
Heeft u belangstelling voor CBS de Springplank?  Dan kunt  u contact opnemen met onze school. We zullen een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Neem gerust uw kind(eren) mee!

Tijdens het gesprek willen we u en uw kind(eren) beter leren kennen en bespreken we zaken als:
de identiteit van de school;
de organisatie van de school;
de inhoud van het onderwijs;
uw eigen vragen en/ of opmerkingen.
Indien u ervoor kiest om uw zoon of dochter aan te melden, dan mag hij/zij voor de daadwerkelijke start  al enkele dagdelen meedoen in de toekomstige groep om alvast te wennen. Enkele weken voordat het dan echt 'zo ver' is, ontvangt uw kind van de juf een welkomstkaart.
 
Wilt u een afspraak maken?
Neem dan contact op met de school. We zijn bereikbaar op het nummer 0317- 620144. U kunt ook een mail sturen naar info@cbsdespringplank.nl

 
Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.