Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.

Groep 8

Hieronder vindt u algemene informatie over onze groep. Voor foto's en nieuwsitems verwijzen we onze ouders naar het ouderportaal.
Klas:
In onze klas staan enkele woorden centraal. Eerlijkheid, betrokkenheid en behulpzaamheid. Als klas zijn we een sterk collectief. Het zal soms botsen, maar we zorgen voor elkaar en kunnen op elkaar bouwen. Op deze manier werken we aan een prettige werksfeer.
Op woensdag-vrijdag staat meester Mark voor de klas. Op maandag en dinsdag juf Coraline.

Methodes:
Om ons onderwijs vorm te geven, maken we gebruik van methodes.
Als levensbeschouwende methode gebruiken we Trefwoord. Rondom thema's komen Bijbelverhalen in aanraking met hedendaagse onderwerpen. Ook spiegelverhalen geven hier vorm aan.
Voor rekenen gebruiken we De Wereld In Getallen; een methode voor realistisch rekenen.
Met taal maken we gebruik van Taal Actief. Hierin komt spelling, stellen, woordenschat en diverse aspecten van de grammatica aan bod.
Met begrijpend lezen gebruiken we Leeslink. Deze methode koppelt de leesstrategieën wekelijks aan actuele onderwerpen die de kinderen aanspreken. Zo is er gelijk aandacht voor maatschappelijke vorming.
Voor de zaakvakken hebben we DaVinci; samen op aarde. De methode zorgt voor een theoretische input, waarna de kinderen op diverse talentgebieden gaan verwerken. Zo kan er rondom een thema worden geknutseld, liedjes geschreven, stop-motion worden gemaakt etc. Door de leerlingen zicht te laten houden op hun leerproces, proberen we ze probleemoplossend te laten werken.

Didactisch:
In elke klas op de Springplank wordt gewerkt op meerdere niveaus. Zo kan een kind optimaal geholpen worden. Naast de standaard minimum-, basis- en plusgroep maken we ook gebruik van eigen leerlijnen voor leerlingen die dit nodig hebben (zowel hulp- als plusleerlingen).
In onze groep wordt veel zelfstandig gewerkt. Tijdens instructiemomenten van de andere groep maken de kinderen gebruik van de talenten van hun klasgenoten. Mocht een leerling zelf niet tot een oplossing kunnen komen, zal het moeten wachten op de hulp van de leerkracht.

Algemene informatie:
Onze groep gymt dit schooljaar 1 maal per week gedurende anderhalf uur (donderdag 8.30 uur - 10.00 uur). Dit gebeurt onder leiding van een gymdocent van Sportservice Rhenen.
Elke week zijn er 2 klassendiensten die helpen met het netjes houden van de klas en het uitdelen van materialen. Dit zal elke dag maximaal 10 minuten na schooltijd vragen.

 
Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.