Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.

Groep 8

Hieronder vindt u algemene informatie over onze groep. Voor foto's en nieuwsitems verwijzen we onze ouders naar het ouderportaal.

Klas:
In onze klas staat de Bijbel centraal. Vanuit de Bijbel kijken we ook naar de Zeven Eigenschappen van Happy Kids.
In De Bijbel lezen we wat het grote plan van God voor ons leven is. In Jeremia staat: Mijn plan met jullie staat vast - spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Als klas proberen we een (h)echte groep te zijn. Het zal soms botsen, maar we zorgen voor elkaar en kunnen op elkaar bouwen en vertrouwen. Hierbij gebruiken we ook de Kanjertraining en de Kanjerregels. Op deze manier werken we aan een prettige werksfeer.

Missie statement:
Samen hebben we als groep een missie statement gemaakt:

In Groep 8
gaan wij er een leuk schooljaar van maken met een
super leuk kamp
een goede musical
een geweldige score op de eindtoets
en vinden we de school die bij ons past
wij houden van gezelligheid & lachen
ook vertrouwen we elkaar , respecteren we elkaar en zorgen we dat we allemaal in rust kunnen werken

Methodes:
Om ons onderwijs vorm te geven, maken we gebruik van diverse methodes. Als levens beschouwende methode gebruiken we Startpunt. We doorlopen de bekendste verhalen uit de Bijbel en ontdekken dat de Bijbel actueel en relevant is voor het leven van alledag.
Voor rekenen gebruiken we De Wereld In Getallen; een methode voor realistisch rekenen.
Met taal maken we gebruik van Taal Actief. Hierin komt spelling, stellen, woordenschat en diverse aspecten van de grammatica aan bod.
Met begrijpend lezen gebruiken we Leeslink.
Voor de zaakvakken hebben we DaVinci; samen op aarde. De methode zorgt voor een theoretische input, waarna de kinderen op diverse talentgebieden gaan verwerken. Zo kan er rondom een thema worden geknutseld, liedjes geschreven, stop-motions worden gemaakt etc. Door de leerlingen zicht te laten houden op hun leerproces, proberen we ze probleemoplossend te laten werken.
Verder zullen we regelmatig het lezen promoten. Onder andere door boekenbeurten, de Kinderboekenweek en momenten van zelf lezen en of voorlezen. Maar alleen lezen op school is niet voldoende. Het is goed om thuis ook veel te lezen.

Didactisch:
In elke klas op de Springplank wordt gewerkt op meerdere niveaus. Zo kan een kind optimaal geholpen worden. Naast de standaard minimum-, basis- en pluswerk maken we ook gebruik van eigen leerlijnen voor leerlingen die dit nodig hebben.
In onze groep wordt veel zelfstandig gewerkt en leren de kinderen om te gaan met uitgestelde aandacht. Ook worden de Zeven Eigenschappen van Covey ingezet. Hierbij maken de kinderen gebruik van elkaars talenten.

Algemene informatie:
Onze groep gymt dit schooljaar 1 maal per week gedurende anderhalf uur (donderdag 8.30 uur - 10.00 uur). De gymles van groep 8 wordt gegeven door meester Stefan.
Elke week zijn er 2 kinderen die klassendienst zijn, zij helpen met het super netjes houden van de klas en het uitdelen van materialen. Dit zal elke dag maximaal 10 minuten na schooltijd vragen.

Classroom en huiswerk:
Ook dit jaar gebruiken we Classroom. Hierop is het huiswerkmateriaal (dit krijgen de kinderen ook op papier mee) te vinden en hier staat ook aangegeven wat er gemaakt en/of geleerd moet worden.
Verder staat hier ook de Meet-code voor een eventuele videomeeting

 
Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.