Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.

Leerlingenraad

Op de Springplank vinden we de input van onze leerlingen belangrijk. Samen met hen proberen we het onderwijs op onze school zo zinvol mogelijk te maken.
We werken graag met de raad, omdat we
  • de leerlingen meer inbreng willen geven in het schoolgebeuren.
  • de leerlingen inspraak willen geven.
  • de leerlingen democratie willen laten ervaren.
  • de leerlingen mee willen laten denken over wat realistisch en haalbaar is.
  • de leerlingen zich meer betrokken willen laten voelen bij de gang van zaken op school.
  • met behulp van de leerlingenraad ook samen vorm willen geven aan de zeven gewoonten
    van The leader in me.
Via een klassenverkiezing zijn er in de groepen 5 t/m 8 vertegenwoordigers gekozen van elke groep. 
Middels klassenvergaderingen kunnen zij vergaderpunten meenemen naar een overleg met de directeur of ander MT-lid. 

De vertegenwoordigers van de verschillende groepen zijn dit schooljaar:
Groep 5         :    Bilal
Groep 6         :    Lynn V
Groep 7         :    Tim
Groep 8        :     Liam 
 
Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.