Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.

Groep 5-6

Op De Springplank werken we volgens de 7 gewoontes die horen bij The Leader in Me. In groep 5/6 hebben de kinderen daarom met elkaar de onderstaande afspraken gemaakt.

 

In groep 5/6:

maken we plezier

hoort iedereen erbij

werken we samen

helpen we elkaar

komen we voor elkaar op

spelen we met elkaar

zijn we zuinig op onze spullen

luisteren we naar elkaar

respecteren we elkaars privacy 

werken we hard 

 

Deze gebruiken we als basis voor hoe we met elkaar omgaan. Een andere belangrijke basis is de christelijke identiteit van de school. Daarom starten we elke dag met Startpunt. Deze methode neemt ons in drie verhalen per week, mee door de bijbel. 

En groep 5/6 zijn we samen. Daarom hebben alle kinderen een eigen taak waarmee zij helpen bij het reilen en zeilen en schoonhouden van de klas. Denk hierbij aan uitdelen en ophalen, vegen, de leesboeken netjes houden of het fruitbakje legen of de planten water geven. Dit jaar hebben we namelijk veel planten in de klas voor de gezelligheid en voor onze gezondheid. 

Sociaal-emotioneel
Op onze school werken we met Kanjertraining. Binnen deze methode zijn lessen beschikbaar aan de hand van een verhaal over Max. Hij maakt van alles mee. In het verhaal van groep 5 ontmoet Max een zwerver die zich 'anders' gedraagt. Wat is er anders en hoe is Max dat gewend? Hoe gaat dat bij de kinderen thuis? Naast de lessen zijn er spelletjes om elkaar te leren kennen,  vertrouwen op te bouwen en te oefenen met samenwerken. 

Rekenen
Elke dag rekenen wij een uur. In dat uur werken van aan de lessen van 'Getal en Ruimte' en we besteden aandacht aan automatiseren. Dit is het herhaald oefenen van optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. In groep 5 is er extra aandacht voor klokkijken. 

Taal en spelling
Via de methode Taal Actief werken we in 8 thema's per schooljaar aan verschillende onderwerpen. Voorbeelden van thema's zijn smaak, tegenstellingen in groep 5 en sport en mode in groep 6. In groep 6 is werkwoordspelling een heel belangrijk onderdeel. In groep 5 is het gebruik van de jager/bakker-regel belangrijk.

Lezen
We werken met Estafette aan technisch lezen. Voor begrijpend lezen is er 'Grip op lezen'. De volgende doelen staan centraal: doel bepalen, voorspellen, voorkennis ophalen, herstellen, vragen stellen en visualiseren. Deze doelen komen in beide leerjaren aanbod.

Elke vrijdag worden er tijdschriften gelezen. De rest van de week lezen we uit fictie of non-fictie leesboeken.  

Beeldende vorming & cultuur
Naast de wekelijkse lessen beeldende vorming en muziek, doet onze school mee aan het kunstmenu. In het voorjaar is groep 5/6 aan de beurt. Wij krijgen een medewerker van het Centraal Museum op bezoek. En we gaan zelf naar dat museum toe!

Engels
Met de methode 'Take it Easy' leren we onder andere over mensen ontmoeten, eten en vrije tijd. We kijken, luisteren, praten en schrijven.

Verkeer
Met 'Op voeten en fietsen' oefenen we regelmatig met de verkeersborden en -regels. Hierbij kijken de kinderen naar animaties, werken in een werkboekje en passen de kennis toe op de eigen leefomgeving. 

Wereldoriëntatie
Dit vakgebied komt aan de orde middels de methode 'Samen op weg', binnen de school beter bekend als Da Vinci. We ronden dit jaar het thema 'De eerste mens' af. Daarnaast leren we over Egypte en de Grieken & Romeinen. 

Topografie
Groep 6 leert naast Da Vinci topografie. De te leren plaatsen, werelddelen wateren e.d. sluiten aan bij de lessen van Da Vinci. 

Schoolzwemmen
Zowel groep 5 als groep 6 mogen dit jaar schoolzwemmen. Dit gebeurt op dinsdag van 9.30-10.00 uur.  

Gym
Onze groep heeft gym op woensdag van 11.15-12.05 uur van meester Ryan. Na het opruimen, gaan de kinderen naar huis.

Ontmoet. Ontdek. Ontwikkel.